„Didactica culturii și civilizației și a literaturii în procesul de predare-învățare a limbii germane ca limbă modernă”

„Didactica culturii și civilizației și a literaturii în procesul de predare-învățare a limbii germane ca limbă modernă”

În data de 10. mai 2018 Universitatea Creștină Partium - în colaborare cu Centrul de Excelență „Janus Pannonius”al UCP și Casa Corpului Didactic a Județului Bihor - a găzduit un atelier dedicat cadrelor didactice din sfera preuniversitară, universitară și viitorilor cadre didactice.

20.05.2018

Bába Szilvia vendégelőadása

Bába Szilvia vendégelőadása

14.05.2018

Prelegere: Anika Sossna (München)

Prelegere: Anika Sossna (München)

Data: 20-21. aprilis 2018

27.04.2018

Volum de conferință: Netzwerke und Transferprozesse

Volum de conferință: Netzwerke und Transferprozesse

Studien aus dem Bereich der Germanistik (Reihe: Großwardeiner Beiträge zur Germanistik, 14)

20.04.2018

English Majors at the University of London

English Majors at the University of London

22.03.2018

Clubul de filme germane 2017/18/II.

Clubul de filme germane 2017/18/II.

 Temă: Întâlniri culturale

10.03.2018