„Didactica culturii și civilizației și a literaturii în procesul de predare-învățare a limbii germane ca limbă modernă”

În data de 10. mai 2018 Universitatea Creștină Partium - în colaborare cu Centrul de Excelență „Janus Pannonius”al UCP și Casa Corpului Didactic a Județului Bihor - a găzduit un atelier dedicat cadrelor didactice din sfera preuniversitară, universitară și viitorilor cadre didactice.

Invitații noștri, D-na dr. Ellen Tichy, lector al Serviciului German de Schimb Academic (DAAD) de la Universitatea Tehnică din Berlin și studenții programului masteral al Institutului de Limbă Germană ca Limbă Modernă și ca Limbă de Specialitate al Universității Technice din Berlin: Luise Dallendörfer, Kalina Lenes și Jason Wenzel, ne-au oferit o privire de ansamblu asupra unuia dintre cele mai interesante domenii privind predarea limbii germane ca limbă modernă.

Img 9399

Atelierul a debutat cu o prezentare teoretică, urmată de un workshop interactiv. Partea teoretică s-a dedicat unor întrebări principale, legate de diefritele modalități de abordare a textelor literare sub egida culturii și civiizației, concetrându-se asupra următoarelor aspecte: didactica interculturală, conceptul transculturalității, teze din domeniul științelor culturii și aplicarea acestora în predarea culturii și civilizației, criterii privind alegerea optimă a telxtelor literare pentru predarea limbii germane ca limbă modernă, căi metodice: tehnici și procedee productiv-creative, integrarea pedagogiei dramei. Workshop-ul s-a dedicat analizelor de texte, respectiv aplicării cunoștințelor teoretice în practica de zi cu zi, pornind de la exemple concrete.

Img 9425

La sfârşitul atelierului, cursanţii au primit o adeverinţă de participare eliberată de CCD Oradea și Universitatea Creștină Partium.

Img 9428

31925059 10156406866716672 5019387244994101248 n

Ellen Plakat page 001Img 9390Img 9392Img 9393Img 9395Img 9396Img 9397Img 9398Img 9402Img 9403Img 9404Img 9405Img 9406Img 9407Img 9412Img 9413Img 9414Img 9415Img 9416Img 9417Img 9420Img 9421Img 9422Img 9423Img 9424Img 9426Img 9427Img 9429Img 9431Img 9433Img 9434Img 9435

forrás: nemetszak.partium.ro