Évzáró Kari Találkozó a Bölcsészettudományi és Művészeti Karon

2019. június 21-én évzáró Kari Találkozón gyűlt össze a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar munkaközössége.

     Miután dr. Maior Enikő dékán asszony köszöntötte a megjelenteket, sor került az elmúlt időszak kiértékelésére.

A kar sikeres évet zárt, ismét eredményekkel gazdagabban, amely a jó munkaközösségnek és a karra jellemző csapatszellemnek köszönhető. Dékánként fontosnak tartja, hogy a tanszékek éljenek a lehetőségeikkel. Idén is sor került több nemzetközi konferencia megszervezésére, a Képzőművészet szak diákjainak pedig két nagyszabású kiállítása is volt Amerikában, valamint Bukarestben.

A tanszékekre az elmúlt évben is jellemző volta dinamizmus és a szakmai aktivitás.

1716151413121110090807060504030201