Bemutató

      A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar két tanszéket foglal magába: a Nyelv- és Irodalomtudományi, valamint a Művészeti Tanszéket.

      Mindkét tanszék a bolognai felsőoktatási rendszer szerint alap- és mesterképzést kínál a hallgatóknak. A Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék az angol, magyar, illetve német szakos bölcsészhallgatók képzését látja el: hároméves alapképzéseink (BA) után két éves mesterképzésre (MA) – Többnyelvűség és multikulturalitás – várjuk továbbtanulni vágyó diákjainkat.

      A Művészeti Tanszék szakjai is egyaránt kínálnak alap– és mesterképzést. Mindkét szakirány alapképzésen (Zenepedagógia, Képzőművészet szak) megszerzett ismeretanyagát magiszteri képzés egészíti ki: Zeneművészet az audiovizuális kultúrában illetve Vizuális kommunikáció témakörökben.

      A Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék a Partium régió egyik meghatározó felsőoktatási, bölcsészképzést nyújtó egysége. Hallgatóinknak színvonalas képzést nyújtunk, illetve a szakosodási lehetőségek gyakorlatias tudást biztosítanak. Szakjaink képzési palettája folyamatosan igazodik a munkaerőpiac aktuális követelményeihez. A BA képzésben részt vevő hallgatóink a harmadik félévtől önállóan állíthatják össze az opcionális és fakultatív tantárgyakból álló tanulmányi programjukat: választhatnak irodalommal, kultúrával, nyelvészettel, médiával és kommunikációval kapcsolatos tárgyakat, de megismerkedhetnek a különféle fordítástechnikákkal, gyakorlati tolmácsolással, idegen nyelvű üzleti kommunikációval is. Mesterképzésünk (Többnyelvűség és multikulturalitás) keretében a hallgatók tanulmányozhatják az irodalmat és a nyelvészetet, az európai kultúrákat, az interkulturális kommunikáció kérdéskörét, ugyanakkor elmélyíthetik fordítással és tolmácsolással kapcsolatos gyakorlati tudásukat is. A kiegészítő képzési lehetőségek keretében felvehető a pedagógia modul, ezáltal megszerezhetik az angol-, német-, illetve magyartanári képesítést is.

      Tanszékünkön a Modern Nyelvek szakcsoport biztosítja a diplomaszerzést megelőző nyelvvizsgára való felkészülést, de az alapvető nyelvi kompetenciák elsajátításán túl a hallgatóknak lehetősége nyílik megismerkedni a választott idegen nyelvi szaknyelvvel is (pl. írásbeli és szóbeli üzleti kommunikáció).  

      A Művészeti Tanszék a magyar anyanyelvű fiatalok zene- és képzőművészeti, illetve szakpedagógiai képzését tekinti feladatának. Célunk, hogy a hagyományos ismeretek átadása mellett hangsúlyt fektessünk a korszerű ismeretek megszerzésére. Kivételes lehetőségünk, hogy egy tanszéken belül működik a zeneművészet és a képzőművészet szak, s ez alkalmat nyújt az együttműködésre, megteremti egy tágabb korszerűbb képzés perspektíváját. Az audiovizuális technikákban (térábrák, installációk, animációk, videók) kerestük és találtuk meg a tanszékek együttműködési lehetőségeit. Úgy véljük, hogy a korunkat meghatározó audiovizualitás szükségessé teszi, hogy a zenész és képzőművész diákok elsajátítsák a másik szak szemléletbeli és technikai alapismereteit. Ezért vezettünk be közös tantárgyakat. Az alapképzésen közös opcionális tárgy a hangtechnika. Egy átfogóbb művészetpedagógiai szemlélet kialakítását szolgálja a mesterképzésen egy másik közös tantárgy: a művészetek tanítása. A korszerű képzést segítik a két szak olyan közös tevékenységei is, mint az Experimentális Művészeti Találkozó, vagy az Animációs workshop. A Művészeti Tanszék ápolja az erdélyi zene- és vizuális kultúra, a művészeti nevelés legjobb hagyományait, és igyekszik azokat nemzetközi kontextusba helyezni.

       Az egyetemünkön működő Janus Pannonius Szakkollégium többletlehetőséget kínál azoknak a diákoknak, akik mentor-tanár irányításával a kutatás, a kísérletezés elmélyültebb világában is jártasságot szeretnének szerezni.

      Hallgatóink szakmai fejlődését kiváló külföldi és hazai szakemberek, anyanyelvű oktatók, valamint külföldi ösztöndíj-lehetőségek és csereprogramok (Erasmus+, DAAD, stb.) biztosítják. Diákjaink szép számban élnek a lehetőséggel, és évente többen töltenek egy-egy szemesztert külföldi egyetemeken.  Gyakran fogadunk külföldi vendégtanárokat, mint ahogy a mi karunk oktatói is tartanak előadásokat külföldi egyetemeken. 

       Bővülő hazai és nemzetközi kapcsolataink révén arra ösztönözzük a hallgatóinkat, hogy aktív szerepet vállaljanak a tanszékek életében: nemcsak csoportos kutatómunkára, külföldi részképzésekre való pályázásra nyílhat így alkalmuk, hanem arra is, hogy az intenzív programok, konferenciák, tanulmányutak, kórusversenyek, kiállítások, fesztiválok keretében megismerkedhessenek különféle európai kultúrákkal, ezáltal értékeket becsülő, a világra nyitott és elhivatott értelmiségiekké váljanak.